Finanse

Interesujący blog tematyczny!

Facebook
RSS

System ekonomiczny

Comments Off
Sep - 6 - 2018
admin
System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ekonomia oraz typy
Makroekonomia jest oddziałem ekonomii absorbującej się testem sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, ogniskującej się na analizie przedsięwzięcia osobnych podmiotów gospodarczych lub ewentualnie procesach zachodzących w wyodrębnionych segmentach gospodarki, makroekonomia analizuje zjawiska oraz procesy zachodzące w skali całej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi stanowiącymi probierzami zjawisk i etapów gospodarczych. Wolno je wskazać mianem makrowielkości gospodarczych. Pośród podstawowych makrowielkości gospodarczych wypada wymienić pomiędzy innymi wytwórczości, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcje, popyt, całościowy poziom cen, eksport czy import – oto ekonomia. Wolno wiec oznajmić, że makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości gospodarczej i występuje między nimi zależność. W szczególności próbuje opisać czynniki rozstrzygające o poziomach i zmianach makrowielkości oraz objaśnić mechanizmy traktujące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje opisać elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu odpowiednich wielkości mikroekonomicznych. Zabieg scalania wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nadmiernie łatwa, w praktyce mogą pojawić się przeróżne komplikacje, trudności oraz uchylania się, kiedy nie są przestrzegane dobre zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby charakteryzujemy jako zgromadzony stan danej wielkości w określonym momencie.

Comments are closed.

Tworzenie stron Pozn

Uruchamiając przeglądarkę internetową znienacka otwierają się przed nami miliony dyspozycji. ...

Odbiór odpadów

Otoczenie to niezmiernie ważny detal, który jest naszym wspólnym domem. ...

Wesela Świdnica

Uroczystości weselne, ślub i dalsze nowe życie Młodej Pary jest ...

Obróbka plastyczna

Dla dużej grupy z nas szeroko dostrzegana technologia oraz ...