Finanse

Interesujący blog tematyczny!

Facebook
RSS

System ekonomiczny

Comments Off
Sep - 6 - 2018
admin
System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ekonomia oraz typy
Makroekonomia jest oddziałem ekonomii absorbującej się testem sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, ogniskującej się na analizie przedsięwzięcia osobnych podmiotów gospodarczych lub ewentualnie procesach zachodzących w wyodrębnionych segmentach gospodarki, makroekonomia analizuje zjawiska oraz procesy zachodzące w skali całej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi stanowiącymi probierzami zjawisk i etapów gospodarczych. Wolno je wskazać mianem makrowielkości gospodarczych. Pośród podstawowych makrowielkości gospodarczych wypada wymienić pomiędzy innymi wytwórczości, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcje, popyt, całościowy poziom cen, eksport czy import – oto ekonomia. Wolno wiec oznajmić, że makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości gospodarczej i występuje między nimi zależność. W szczególności próbuje opisać czynniki rozstrzygające o poziomach i zmianach makrowielkości oraz objaśnić mechanizmy traktujące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje opisać elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu odpowiednich wielkości mikroekonomicznych. Zabieg scalania wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nadmiernie łatwa, w praktyce mogą pojawić się przeróżne komplikacje, trudności oraz uchylania się, kiedy nie są przestrzegane dobre zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby charakteryzujemy jako zgromadzony stan danej wielkości w określonym momencie.

Comments are closed.

wkłady kominkowe

Szablonowe kominy wykonane z cegieł nie spełniają norm bezpieczeństwa wypływających ...

odkurzacze centralne

Wszystko naokoło, każde miejsce, które może odwiedzać większa grupa ludzi, ...

TAŚMY POLIPROPYLENO

Chociaż jest to właściwie sprawa oczywista, wielu z nas na ...

badania na wykrycie

Guz nowotworowy piersi jest coraz częściej rozpoznawaną chorobą i niestety ...